Przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży

W listopadzie odbędzie się finał ogólnoświatowej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. W powiecie ostrowieckim akcja „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci” koordynowana jest wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Rozwoju Lokalnego.

W ramach akcji prowadzone były działania formie wsparcia psychologicznego, doradztwa oraz akcji informacyjnej przeprowadzanych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego powiatu. Zaplanowano też lekcje wychowawcze o tematyce związanej z kampanią. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

Akcja ma zachęcać szkoły do wzięcia czynnego udziału w kampanii oraz w konkursie na film o tematyce profilaktyki antyprzemocowej. Ma to szczególne znaczenie wobec faktu, iż szkoły są miejscem, gdzie problem przemocy  rówieśniczej  – zarówno fizycznej, jak i psychicznej – jest ciągle obecny.

Akcja spotkała się z odzewem ze strony placówek. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 włączyła się aktywnie w akcję oraz promowanie postaw antyprzemocowych. Uczniowie szkoły przygotowali mini-galerię fotograficzną dotyczącą tematu przemocy rówieśniczej, którą prezentujemy poniżej. W imieniu organizatorów oraz powiatowych koordynatorów akcji serdecznie DZIĘKUJEMY za włączenie się w akcję i jej promowanie. Równocześnie zachęcamy pozostałe placówki do aktywnego uczestnictwa w kampanii.

To top