Spotkanie informacyjne – PUE e-Płatnik po 1 stycznia 2023

W środę 16 listopada 2022 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 odbyło się kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne z cyklu „Lokalnie dla biznesu”. Tym razem przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazję zapoznać się ze zmianami jakie od 1 stycznia 2023 r. zostaną wprowadzone w obsłudze platformy PUE e-Płatnik. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nowe przepisy oraz zasady obsługi platformy przedstawiły podczas spotkania pracownice ostrowieckiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – pani Monika Lipko oraz pani Beata Burda. Szczególnie dużo uwagi poświęcono praktycznej obsłudze Platformy – w tym m. in. zakładaniu konta ubezpieczonego, procedurom związanym z przesyłaniem i uzupełnianiem dokumentacji, a zwłaszcza łatwości obsługi programu, dostosowanego do osób posiadających podstawową umiejętność obsługi komputera.

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną po 1 stycznia 2023 r. jest obowiązkowe posiadanie konta PUE przez wszystkich płatników składek. Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Po zmianach obowiązek ten obejmie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników, i tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Zmiana ta ma przede wszystkim ułatwić kontakt pomiędzy płatnikami a ZUS poprzez możliwość załatwiania spraw online.

Po prezentacjach uczestnicy mogli zadawać pytania pracownicom ZUS, jak również przez chwilę skonsultować się w zakresie tematyki spotkania.

Moderujący spotkanie Łukasz Kot  – kierownik Działu Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości CRL podziękował zarówno prelegentkom jak i uczestnikom spotkania. Jednocześnie zachęcił do udziału w kolejnych planowanych w ramach cyklu „Lokalnie dla biznesu” spotkaniach.

Informacje o planowanych przedsięwzięciach będą zamieszczane na stronie internetowej CRL oraz naszym profilu facebookowym.

To top