Szkolenia on-line i stacjonarne: środki publiczne i UE, fundraising, komunikacja z oferentami

Wektor Consulting zaprasza organizacje pozarządowe do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu pozyskiwania finansowania ze źródeł publicznych (PZP, ustawa o wolontariacie, inne źródła JST), źródeł unijnych i prywatnych. Różne terminy i formy zajęć (on-line, stacjonarne, wyjazdowe). – Najbliższe szkolenie – forma stacjonarna Jamna woj. małopolskie 21-22 listopada (nocleg, catering i zwrot kosztów dojazdu); – Najbliższe szkolenie – forma on-line 23-25 listopada

Wektor Consulting realizuje projekt współfinansowany z EFS, którego celem jest zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków na rozwój z takich źródeł jak zamówienia publiczne, projekty, baza konkurencyjności.

Projekt jest realizowany na terenie woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

100% finansowania + zwroty kosztów!

Szkolenia i doradztwo z udziałem ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w realizację zamówień publicznych w samorządach.

Zapoznaj się z projektem: https://www.wektor.org.pl/projekty/akademia-zamowien-publicznych/podstawowe-informacje/otwiera się w nowej karcie

Zapisz się do projektu: https://www.wektor.org.pl/projekty/akademia-zamowien-publicznych/rekrutacja/otwiera się w nowej karcie

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

  • Wektor Consulting – Mielec, ul. COP-u 3

osoba do kontaktu: Barbara Działo, tel. 516 488 998, email: b.dzialo@wektor.org.pl

To top