Bezpieczeństwo cyfrowe w organizacjach pozarządowych

Stowarzyszenie Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji ogłosiło Projekt Grantowy „Bezpieczeństwo Cyfrowe w Organizacjach Pozarządowych”.
Termin składania ofert 31.12.2022
FUNDATOR: Stowarzyszenie Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji
Program jest skierowany do Organizacji Pozarządowych na terenie całej Polski.
Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w NGO.
Wysokość dofinansowania jest zależna od zakresu usług wybranych przez organizację. Minimalne dofinansowanie wynosi 40% ceny podstawowej, a maksymalnie 70% ceny podstawowej.
CEL KONKURSU: Celem Programu Grantowego jest podniesienie bezpieczeństwa cyfrowego w organizacjach pozarządowych poprzez: Wdrożenie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w NGO; Stworzenie bezpiecznych i dostępnych dla każdego użytkownika stron internetowych; Weryfikacji stron już istniejących pod kątem dostępności dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami; Zapewnienie technicznej obsługi stron internetowych w NGO.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Wdrożenie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w NGO; Stworzenie bezpiecznych i dostępnych dla każdego użytkownika stron internetowych; Weryfikacji stron już istniejących pod kątem dostępności dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami; Zapewnienie technicznej obsługi stron internetowych w NGO
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O wsparcie na realizację zadań z Programu Grantowego mogą ubiegać się działające na terenie Polski organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową).
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna wartość dofinansowania o jaką można się ubiegać w Programie grantowym to 70% wartości podstawowej usług.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31.12.2022
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekt grantowy rozpoczyna się 20 września 2022 r. i kończy się najpóźniej 31 grudnia 2022 r.
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu (TUTAJ)
KONTAKT: sekretariat@centrumbip.p

To top