Kolejne bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców i NGO

Serdeczne dzięki dla wszystkich tych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na wczorajszym bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. ,,Projektowane zmiany w prawie pracy”, czyli przedsiębiorców, ich przedstawicieli oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach cyklu Lokalnie dla Biznesu przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Prelegentką była Pani Urszula Langer – starszy inspektor pracy – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach. Kto był ten wie, że spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i oratorskim. Wielkie dzięki i brawa dla Pani Urszuli.  Ptaszki ćwierkają, że jeszcze będziemy mieli okazję gościć tę zacną specjalistkę od prawa pracy.
W ramach spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:
  • prewencyjna kontrola trzeźwości pracownika – założenia projektu,
  • praca zdalna,
  • zmiany dotyczące umów o pracę, czasu pracy oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem,
  • nowe uprawnienie pracownika – prawo do informacji,
  • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej,
  • urlop opiekuńczy,
  • elastyczna organizacja pracy,
  • nowe przepisy sankcyjne.
To top