Preferencyjne pożyczki na kształcenie dorosłych – wkrótce kolejny nabór wniosków

Dnia 4 stycznia 2023 roku, o godz. 9:00, rozpocznie się kolejny nabór wniosków w ramach projektu „Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie”. Projekt przewiduje możliwość uzyskania preferencyjnych, częściowo umarzalnych pożyczek do 30.000 zł, które można przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia).

Wnioski o pożyczki mogą składać osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

W ramach naboru można uzyskać nieoprocentowaną pomoc zwrotną – preferencyjną pożyczkę do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych z możliwością częściowego umorzenia – do 20-25%.

Pożyczka jest nieoprocentowana a pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, itp.).

Alokacja środków na niniejszy nabór wynosi 3 miliony złotych.

Realizatorami projektu są: Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – FARR.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), Działanie 4.1 – Innowacje społeczne.

Wniosek o wsparcie można wypełniać już teraz, tak aby złożyć go zaraz po rozpoczęciu naboru.

Więcej informacji pod linkiem: https://inwestujwrozwoj.pl/

To top