PROFILAKTYCZNIE Z CRL…

Jesienno – zimowe warsztaty prowadzone są pod hasłem INTEGRACJA – EMPATIA – SUKCES pokazują w jaki sposób współpraca w grupie rówieśniczej staje się gwarancją prawidłowych interakcji społecznych oraz rozwoju emocjonalnego młodzieży. Spotkania są również okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków oraz czynników chroniących przed uzależnieniami wśród uczniów klas VII, a ich wpływem na przebieg dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje zajęcia profilaktyczne dla uczniów siódmych klas publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem spotkań jest kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań ryzykownych.

To top