Rusza „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”

5 grudnia 2022 roku odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Akademii Młodego Przedsiębiorcy. W imieniu Gospodarza – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego Inaugurację otworzył Wiceprezydent Pan Dominik Smoliński. Przedstawił najważniejsze założenia dotyczące realizacji zadania oraz wskazał, jak ważna jest edukacja młodych ludzi w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Następnie głos zabrała Pani Starosta Marzena Dębniak, która podziękowała za włączenie do realizowanego zadania młodzieży uczącej się w ostrowieckich publicznych szkołach ponadpodstawowych. Dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego Pani Agnieszka Rogalińska, która koordynuje realizację zadania, wskazała jak ważne w rozwoju młodych ludzi jest kreatywne myślenie, wychodzenie poza utarte ścieżki i realizowanie swoich marzeń. Podziękowała również pracownikom Działu Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości za wysiłek włożony w przygotowanie i realizację Akademii Młodego Przedsiębiorcy. Jako ostatnia głos zabrała Pani Agnieszka Winiarczyk, Kanclerz Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego , która to jest Wykonawcą działań przewidzianych do realizacji w ramach Akademii. Zapewniła, że dołożą wszelkich starań, aby zajęcia były dla ,,studentów” atrakcyjne i przyczyniły się do ich rozwoju.
Po przemowach Gospodarza oraz zaproszonych Gości, Wiceprezydent Dominik Smoliński uroczyście ogłosił rok akademicki 2022/2023 Akademii Młodego Przedsiębiorcy za otwarty. Następnie, wraz z Panią Starostą Marzeną Dębniak, wręczył ,,studentom” indeksy.
W dalszej części głos zabrała Pani Dominika Lipka, koordynator projektu z ramienia Akademii Nauk Stosowanych, która przedstawiła pokrótce informacje nt. warsztatów i wykładów, które będą prowadzone w ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy. Po tym wystąpieniu przyszła pora na wygłoszenie wykładu inauguracyjnego pn. ,,Od startupa do superjednorożca: modelowy sukces firmy amerykańskiej na przykładzie SpaceX Elona Muska” przez dr. Przemysława Furgacza. Było to bardzo ciekawe zakończenie Inauguracji Akademii Młodego Przedsiębiorcy.
Życzymy powodzenia wszystkim studentom i studentkom Akademii Młodego Przedsiębiorcy! 💪👏
 
Poniżej, dla zainteresowanych, trochę więcej informacji o Akademii Młodego Przedsiębiorcy.
Akademia Młodego Przedsiębiorcy skierowana jest do uczniów ostrowieckich publicznych szkół podstawowych (klasy5-8) oraz uczniów ostrowieckich publicznych szkół ponadpodstawowych. Celem działania jest wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, tak aby zwiększyć ich aktywność przedsiębiorczą w przyszłości. W ramach Akademii organizowane będą wykłady i warsztaty, w części prowadzone przez nauczycieli akademickich.
Tematyka zajęć na Wydziale StartUp (uczniowie szkół podstawowych):
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Być przedsiębiorczym=być liderem
 • Kieszonkowe z głową, czyli jak zarządzać pieniędzmi
 • Stawianie i realizowanie celów
 • Kreatywne myślenie i działanie
 • Skuteczna komunikacja – zrozum i bądź zrozumiany
 • Ja – aktywny obywatel
 • Komunikacja interpersonalna
Łącznie: 24 godziny lekcyjne
Tematyka zajęć na Wydziale LevelUp (uczniowie szkół ponadpodstawowych):
 • Informacja w biznesie
 • Biznesplan
 • Networking biznesowy
 • Zakładanie firmy jednoosobowej
 • Budowanie marki we współczesnej gospodarce
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • Strategia w biznesie
 • Promocja i reklama w biznesie
Łącznie: 24 godziny lekcyjne
W ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy odbędą się po trzy spotkania na każdym Wydziale z teoretykami i praktykami biznesu w wymiarze 6 godzin lekcyjnych (2 godziny lekcyjne na jedno spotkanie na Wydział).
Tematyka spotkań na Wydziale StartUp:
 • Na początku był pomysł
 • Z rodziną nie tylko na zdjęciu
 • Być może pieniądze szczęścia nie dają, ale otworzyć firmę ułatwiają
Tematyka spotkań na Wydziale LevelUp:
 • Szanse i zagrożenia na rynku lokalnym i globalnym
 • Biznes skazany na innowacje
 • Biznes społecznie odpowiedzialny
W ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy odbędą się wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców oraz w parkach technologicznych/naukowo technologicznych. Każdy ,,student’’ weźmie udział w jednej wizycie u przedsiębiorcy (na terenie Ostrowca) oraz w jednej wizycie wyjazdowej w parku technologicznym.
Zajęcia w ramach Akademii mają charakter pozalekcyjny i są bezpłatne. Na każdym z Wydziałów ,,studiować’’ będzie po 30 uczniów. Łącznie w pierwszej edycji weźmie udział 60 uczniów. Każdy z nich otrzyma materiały dydaktyczne, m.in. indeks, gdzie będą wpisywane zaliczenia z zajęć. Studenci będą zdobywać wiedzę w 10 osobowych grupach (po 3 grupy na każdym z Wydziałów). Każdy uczeń, żeby ukończyć Akademię będzie zobowiązany do napisania pracy dyplomowej. Najlepsze prace dyplomowe zostaną nagrodzone.
Zaplanowane są dwie edycje Akademii Młodego Przedsiębiorcy: rok akademicki 2022/2023 oraz rok akademicki 2023/2024. Pierwsza edycja rozpoczyna się w grudniu 2022 i zakończy w czerwcu 2023, a druga rozpocznie się w we wrześniu/październiku 2023 i zakończy w lutym/marcu 2024.
 
 
 

Akademia Młodego Przedsiębiorcy wchodzi w skład zadania pn.: Utworzenie Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta Od Nowa” korzysta z dofinansowania o wartości 2 974 766 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG”. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz sferze lokalnej administracji publicznej.

To top