„Zdrowo jem, więcej wiem!” (etap wiosenny)

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.
Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców.
Realizacja trwa cały rok szkolny i jest podzielona na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny.
Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe nagrody.
Termin składania wniosków do 1 lutego 2023 r. (etap wiosenny) FUNDATOR: Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
O PROGRAMIE: Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe nagrody. CEL KONKURSU: Podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.
RODZAJ WSPARCIA: Nagroda rzeczowa
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów. Z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów. Zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii:
– zerówki i klasy I,
– klasy II-III.
BUDŻET PROGRAMU: 30.000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 1 lutego 2023 r. (etap wiosenny)
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Realizacja trwa cały rok szkolny i jest podzielona na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny.
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://zdrowojem.fundacjabos.pl/
KONTAKT: Biuro organizacyjne projektu Fundacja Banku Ochrony Środowiska ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa T: 664 495 544 (pn. – pt.: 10:00 -14:00)

To top