DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ENERGIA PLUS

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy nabór w ramach czwartej edycji programu „Energia Plus”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Jest to okazja dla wszystkich właścicieli firm, którzy chcą zminimalizować koszty działalności oszczędzając energię, ciepło, wodę i inne za pomocą zielonych technologii. Turbiny wiatrowe, magazyny energii, fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne i wiele innych inwestycji jest objęte wsparciem programu „Energia Plus”. Alokacja środków wynosi aż 566 931 000 zł!

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu GWD) od 1 lutego 2023 r. do 13 grudnia 2023 r.

Rodzaje dofinansowanych działań:

  1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (np. technologie bezodpadowe, technologie ograniczające zużycie wody, instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych).
  2. Ograniczenie lub wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
  3. Ograniczenie lub wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw).
  4. Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej.
  5. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (kwalifikowane źródła: OZE, ciepło odpadowe, ciepło pochodzące z kogeneracji, paliwa niskoemisyjne gazowe, wodór).
  6. Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Informacji o naborze udziela Barbara Wojciechowska, e-mail: energia.plus@nfosigw.gov.pl

To top