Granty Wyszehradzkie

Program dla państw Grupy Wyszehradzkiej wspierający współpracę transgraniczną na obszarach przygranicznych lub w całym regionie na rzecz kultury, edukacji, innowacji, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego, etc.

Obszary wsparcia
Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:

 1. Kultura i wspólna tożsamość
 2. Edukacja i budowanie potencjału
 3. Innowacje i przedsiębiorczość
 4. Wartości demokratyczne, media
 5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
 6. Rozwój lokalny, środowisko, turystyka
 7. Rozwój społeczny

Typy działań:

 • Granty Wyszechradzkie, min 3 państwa z V4 włączając lidera, projekt trwa max. 18 m-cy,
 • Granty Wyszechradzkie+ , projekt trwa max. 18 m-cy, przynajmniej 3 państwa z V4 i co najmniej 1 partner z państw:
  • Europy Wschodniej- Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina;
  • Wschodnich Bałkanów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Północna Macedonia, Serbia.
 • Granty Strategiczne, min. 4 organizacje z każdego państwa V4, projekt trwa od 12 do 36 m-cy.

Zasady

Nie ma preferencji co do treści projektu, o ile projekt jest zgodny z głównymi założeniami Funduszu jego misją, celami i zasadami przyznawania dotacji.

Projekt i jego pożądany wynik muszą być powiązane z główną misją organizacji wnioskującej i jej partnerów. Wydarzenia, produkty, działania projektu muszą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju regionalnego i współpracy w regionie V4, poprawy wzajemnej świadomości społeczeństw, promocji V4 oraz rozwoju transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego.

Kto może aplikować

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje. Preferowane są organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne, gminne. Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych. Instytucje rządowe (w tym takie jednostki jak Instytut Polski) nie mogą aplikować i nie mogą być partnerami projektów.
Możliwość składania wniosków w konsorcjach organizacji, z których 3 lub więcej ma siedzibę w różne kraje wyszehradzkie
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

Formalności aplikacyjne

Wnioski składa się za pośrednictwem internetowego systemu aplikacyjnego Funduszuotwiera się w nowej karcie, który: otwiera się na 30 dni przed każdym terminem. Rejestracja wniosku jest możliwa tylko z ważnym adresem e-mailem. Każdy wniosek jest chroniony hasłem i można go później otworzyć i edytować. Konsultacja propozycji projektu z pracownikami Funduszu jest możliwa przez e-mail, telefon, Skype lub osobiste spotkanie, po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje mogą odbyć się do 14 dni przed końcem terminu składania wniosków. Po upływie terminu i przed ogłoszeniem wyników dalsze konsultacje nie są dozwolone w danym naborze.

W ciągu roku są 3 terminy naborów: 1 lutego, 1 czerwca i 1 października.

Budżet

Grant pokrywa do 100% wydatków, z czego max. 15% mogą stanowić koszty zarządzania.

Średnia wysokość grantu wynosi 20 000 €.

Więcej informacji: https://www.visegradfund.org/apply/grants/

Źródło: www.ngo.pl

To top