Konkurs filmowy „Filmeko”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Filmeko”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować krótki 3-minutowy filmik edukacyjny o tematyce ekologicznej. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny!

O KONKURSIE: W obliczu nasilających się zmian klimatu, zaniku bioróżnorodności i konieczności pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych konieczna wydaje się edukacja i zwrócenie uwagi młodego pokolenia na te problemy. Konkurs filmowy „Filmeko” odpowiada na te potrzeby umożliwiając zgłębienie problemu w najlepszy możliwy sposób – poprzez działania i przekazanie zdobytej wiedzy innym osobom. Formuła konkursu opiera się na krótkich 3-minutowych filmach. Taka forma pozwala uczestnikom dotrzeć z edukacyjnymi treściami do ich rówieśników – mogą wykorzystywać do tego media społecznościowe i portale internetowe. Krótka i edukacyjna forma filmów zapewnia zdobycie odpowiedniej wiedzy przez uczestników, a jednocześnie zmusza ich do analizy zagadnienia, tak aby ważne informacje przekazać w zwięzłej formie. Zwrócenie uwagi na problemy poruszane w konkursie przyczynia się do budowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia Polaków.
CEL KONKURSU: Cel główny: edukacja ekologiczna młodego pokolenia w zakresie sozologii (czynnej i biernej ochrony środowiska), bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Adresatami konkursu jest młodzież ucząca się w klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych z całej Polski. Młodzież może zgłaszać się do konkursu za pośrednictwem placówek edukacyjnych i kulturalnych tj. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek, itp. (dalej jako „placówka”). W konkursie biorą udział zespoły składające się z uczniów (maks. 5 uczniów + opiekun / nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów. W skład zespołu mogą wchodzić osoby z różnych klas/grup zajęciowych/kół. Placówkę może reprezentować w konkursie dowolna liczba zespołów.
BUDŻET PROGRAMU: 10.000 zł. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 13 stycznia 2023 (rejestracja zespołów)
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje, jak również materiały i narzędzia przydatne dla uczestników można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://filmeko.pl/
KONTAKT: Fundacja Banku Ochrony Środowiska ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa Tel: 507 006 579 w godz. od 10.00 do 14.00 e-mail: filmeko@fundacjabos.pl

 

To top