Konkurs grantowy Programu „Razem w Klasie”

W ramach konkursu przewidziano wsparcie projektów umożliwiających zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, która będzie służyła większej dbałości o dobrostan psychicznych uczniów i uczennic w szkole
to może złożyć wniosek ?
Szkoły zapisane do programu Razem w Klasie (do programu można dołączyć w dowolnym momencie).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty umożliwiające zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, która będzie służyła większej dbałości o dobrostan psychicznych uczniów i uczennic w szkole.
Projekty powinny zakładać zaangażowanie społeczności szkolnej, łącznie z uczniami i uczennicami polskimi oraz z doświadczeniem migracji i uchodźstwa z innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci lub młodzieży z Ukrainy.
Priorytetowo są traktowane szkoły, w których – w dniu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – uczą się uczniowie i uczennice z Ukrainy.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Szkoła z Klasą.
Konkurs grantowy jest częścią Programu „Razem w klasie” skierowanego do dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.
Wsparcie przewidziane w ramach Programu obejmuje:
1. Dwa pakiety bezpłatnych, drukowanych materiałów edukacyjnych. Pierwszy pakiet dotyczy integracji.
2. Szkolenie online dla co najmniej dwóch nauczycieli i nauczycielek ze szkoły, na którym można dowiedzieć się, jak korzystać z otrzymanych materiałów.
3. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach dotyczących pracy z uczniami i uczennicami z doświadczeniem uchodźczym, integracji klasy, kompetencji międzykulturowych oraz możliwość udziału w indywidualnych sesjach z trenerami i trenerkami wielokulturowymi.
4. Możliwość ubiegania się o dodatkowy grant dla szkoły w wysokości 10.000 zł.
Wsparcie przyznawane w ramach Konkursu grantowego zostanie przyznane 20 szkołom.
Rekrutacja do Konkursu jest dwuetapowa.
I etap
 trwa do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, które zostaną ocenione pozytywnie pod względem formalnym, jednak nie dłużej niż do 25 stycznia 2023.
II etap. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu rekrutacji są zobowiązani wziąć udział w webinarze dotyczącym pracy w szkole metodą design thinking w dniu 15 lutego 2023 r. (w godzinach popołudniowych). Po webinarze organizatorzy udostępnią uczestnikom formularz zgłoszeniowy do II etapu. Formularz ma zostać wypełniony do 3 marca 2023 r.
Wydatki kwalifikowalne:
– zakup wyposażenia sali lekcyjnej: mebli, wykładziny, paneli, elementów dekoracyjnych itp. (z wyłączeniem sprzętów elektronicznych i multimedialnych);
– zakup artykułów remontowych i budowlanych: farby, pędzle, wałki, folie malarskie itp.;
– zakup tkanin: zasłon, poduszek itp.;
– zakup roślin i artykułów ogrodniczych;
– zakup oświetlenia;
– zakup gier planszowych oraz edukacyjnych;
– zakup książek dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem podręczników szkolnych i ćwiczeń do podręczników);
– zakup sprzętu sportowego;
– zakup wyposażenia placu zabaw: huśtawki, zjeżdżalnie itp.;
– wynagrodzenia dla osób realizujących prace remontowo-budowlane.
Termin składania wniosków: 
25 stycznia 2023 (przesyłanie zgłoszeń w ramach I etapu)
3 marca 2023 (przesyłanie formularzy zgłoszeniowych w ramach II etapu)
Więcej informacji: https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/ukraina/
To top