Nowy start – oferta PARP dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt skierowany do przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia, zdecydowali się na powrót na rynek i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
  • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
  • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Finansowanie

Dotacja celowa  Nowy start  Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest realizacja szkoleń i doradztwa  dla przedsiębiorstw ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą.

  • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 12 642 000,00 (84,28 %)
  • wartość finansowania lub dofinansowania z wykorzystaniem środków Budżetu Państwa – 2 358 000,00 zł (15,72 %)

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany.

To top