O przedsiębiorczości i karierze zawodowej z młodzieżą z CKZiU

Przychodzi moment kiedy młodzi ludzie stają przed wyborem dalszej ścieżki kariery zawodowej – wybór kierunku studiów, zdobycie zawodu, uzyskanie niezbędnych kwalifikacji – to wiąże się z decyzją, która z racji swoich konsekwencji na przyszłość powinna być jak najlepiej przemyślana i przeanalizowana.

W związku z tym Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające przy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP – Młodzieżowe Centrum Kariery zorganizowały warsztaty dla uczniów – tegorocznych absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

We środę 18 stycznia 2023 r. grupa 21 uczniów wzięła udział w spotkaniu w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, które poświęcone było poświęcone było budowaniu swojej ścieżki kariery zawodowej oraz budowaniu postaw przedsiębiorczości. Zajęcia poprowadzili: Lidia Żak – doradca zawodowy MCK OHP, a z ramienia CRL Łukasz Kot – kierownik Działu Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości oraz Marcin Sztaba – specjalista ds. obsługi inwestorów i przedsiębiorczości.

Warsztaty z doradcą zawodowym dały młodzieży okazję do określania własnych predyspozycji zawodowych, umiejętności psychospołecznych, a także dowiedzieć się więcej na temat oferty MCK OHP – pośrednictwie pracy dla młodzieży, bezpłatnych szkoleniach zawodowych czy stypendiach dla absolwentów.

W trakcie swojej prelekcji Łukasz Kot przedstawił ofertę CRL: promocję postaw przedsiębiorczości, pomoc w zakładaniu i rozwijaniu swojej firmy, doradztwo w zakresie pozyskania środków na założenie działalności gospodarczej. Przybliżył też profil działalności zarządzanego przez CRL Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej jako miejsca stanowiącego istotne wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców – szczególnie z sektora MMŚP, a także tych rozpoczynających działalność jako podmioty inkubowane w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Własna firma jako alternatywa i szansa dla osób przedsiębiorczych i z wyklarowanym własnym pomysłem na biznes  – to kolejny punkt spotkania. Podczas zajęć przybliżono młodzieży zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy, pozyskiwaniem środków na działalność oraz oferta CRL jako jednostki publicznej, której zadania to m. in.: jest wsparcie przedsiębiorców i promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży. W ramach spotkania młodzież mogła się też dowiedzieć jak pomysł na biznes przekształcić w efektywny, dobrze skonstruowany biznesplan, a co za tym idzie  – pozyskać środki na uruchomienie własnej firmy.

W programie spotkania była także wizyta studyjna u przedsiębiorcy działającego w CPiAZ. Młodzież odwiedziła firmę Mechanika Pojazdowa Piotr Ruszkiewicz, gdzie miała okazję dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia firmy, inspiracji, profilu działalności oraz szans i zagrożeń związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Ważnym elementem wpływającym na sukces firmy – oprócz czynników zewnętrznych – jest gotowość do samorozwoju, doskonalenia i poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji przez właściciela, otwarcie na postęp technologiczny oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji z klientem.

Na zakończenie uczniowie zwiedzili pracownie zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także zapoznali się z ofertą edukacyjną placówki w ramach szkoły policealnej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Warsztaty dla młodzieży z ostrowieckich szkół to wspólna inicjatywa Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ramach realizowanej efektywnej współpracy obydwu podmiotów, której celem jest promocja przedsiębiorczości, aktywności i rozwoju zawodowego.

To top