Ogólnopolski program edukacyjny „Finansoaktywni”

Trwa VIII edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych z klas 5-8 oraz do ich nauczycieli. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest pojęcie budżetu – zarówno na poziomie gospodarstwa domowego, jak i na szczeblu państwa. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Finansów. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Misją programu „Finansoaktywni” jest edukacja młodzieży w temacie zarządzania finansami. Tegoroczna edycja jest realizowana pod hasłem „Budżet. Plan do działania!”.

Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie dowiedzą się, jakie korzyści przynosi odpowiedzialne planowanie wydatków, skąd biorą się finanse państwa oraz jak wspierać swoją lokalną społeczność poprzez korzystanie z budżetu obywatelskiego.

W ramach tegorocznej edycji konkursu uczniowie będą mogli przygotować propozycję projektu budżetu obywatelskiego o wartości do 150 tys. zł, który mógłby zostać zrealizowany w ich najbliższym sąsiedztwie.

Częścią zadania jest też promocja projektu – poprzez przygotowanie plakatu i artykułu do gazetki szkolnej. Autorzy dziesięciu najciekawszych pomysłów wezmą udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy.

Otrzymają też nagrody: głośniki bezprzewodowe oraz smart bandy.
Na nauczycieli – opiekunów zwycięskich zespołów czekają czytniki e-booków.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia można przesyłać do 8 maja 2023 roku.

Do każdej zgłoszonej szkoły zostanie dostarczony zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, który zawiera:
– scenariusz lekcji dla nauczyciela,
– karty pracy dla uczniów, prezentację,
– materiały video,
– plakat edukacyjny i kartę konkursową.

Liczba zestawów jest ograniczona (525 sztuk). Po wyczerpaniu zapasu materiały w wersji elektronicznej będzie można pobrać ze strony www.finansoaktywni.pl.

ŹRÓDŁOStrona internetowa programu edukacyjnego FINANSOAKTYWNI

To top