Tradycyjny Sad

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy). W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów.

Budżet:
45.000 zł, w tym:
– granty: 30.000 zł,
– nagrody rzeczowe: 15.000 zł.
Wysokość wsparcia:
– granty: maks. 250 zł, 100%. Grant może zostać wydany jedynie na elementy, których lista została określona w zakładce POMOCE (zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji minisadów).
– nagrody rzeczowe są przyznawane Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca w danej kategorii zdobywając najwyższą sumę ocen za pierwszy i drugi etap (klasyfikacja grand prix).
Czas trwania projektu:
luty – czerwiec 2023.
Kto może złożyć wniosek ?
Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę (konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej).
Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie dziesięciu uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).
Opiekunem Zespołu może być nauczyciel biologii, katecheta lub inny nauczyciel zainteresowany tematem.
Adresatami konkursu są uczniowie i nauczyciele szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest:
1. Promocja starych odmian drzew owocowych.
2. Założenie minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew owocowych tradycyjnych odmian sadzonych na ogólnodostępnym społecznie terenie.
3. Stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli.
Zadaniem uczestników konkursu jest założenie minisadu z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych zgodnie z poniżymy wytycznymi:
1. Zespoły, które będą zakładać nowy sad zobowiązane są do wyboru jednego z pięciu gatunków drzew owocowych tradycyjnych odmian: jabłoni, grusz, śliw, czereśni lub wiśni.
2. Zespoły, które rozwijają istniejący sad mogą wybrać więcej niż jeden gatunek drzew owocowych tradycyjnych odmian spośród jabłoni, grusz, śliw, czereśni lub wiśni.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (Fundacja BOŚ).
Patronami honorowymi konkursu są: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.
Konkurs jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację BOŚ.
Cele:
1. Upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji ograniczający negatywny wpływ upraw na środowisko.
2. Zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.
Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
Konkurs jest prowadzony w następujących kategoriach:
a) Szkoła podstawowa – nowy sad,
b) Szkoła podstawowa – rozwijamy sad,
c) Szkoła ponadpodstawowa – nowy sad, d) Szkoła ponadpodstawowa – rozwijamy sad.
Projekt podzielony jest na 2 etapy główne i dodatkowy etap nieobowiązkowy.
ETAP I – ROZMAWIAMY O SADZIE;
ETAP II – ZAKŁADAMY SAD;
ETAP DODATKOWY – Tworzenie Pomologicznej Mapy Polski to etap nieobowiązkowy, w którym mogą wziąć udział zarejestrowane w konkursie zespoły. Etap ten jest realizowany przez cały rok.
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów dla 120 Zespołów, których raporty z pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione.
Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.
W przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów różnych szkół.
W takim przypadku Zespół Szkół organizuje wspólny minisad i zgłasza się do kategorii odpowiadającej wiekowo najstarszemu z uczniów wchodzących w skład zespołu.
Termin składania wniosków: 20 lutego 2023 (rejestracja)
Więcej informacji: http://tradycyjnysad.pl
Źródło: www.granty.pl
To top