Uwaga przedsiębiorcy! Rusza program operacyjny Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Informujemy, że został opublikowany harmonogram naborów do nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, a także kryteria wyboru projektów w ścieżce SMART, realizowanej w priorytecie 1 FENG „Wsparcie dla przedsiębiorstw”, przez m.in. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji.

18 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Zatwierdzono na nim kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów:

  • „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”,
  • „IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” oraz dla działania „IPCEI wodorowy” w ramach 3. Priorytetu FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”,
  • „Współfinansowanie działań EDIH” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”,
  • „Współfinansowanie działań TEF AI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”.

Przyjęcie kryteriów oznacza kolejny krok ku ogłoszeniu pierwszych konkursów w Programie, co planowane jest na 7 lutego 2023 r. Będą one dotyczyć ścieżki SMART, gdzie wszyscy przedsiębiorcy (duże firmy oraz MŚP), będą mogły ubiegać się o dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Ścieżka SMART to zupełnie nowa oferta dla przedsiębiorców. Jest oparta na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R). Kryteria naboru wniosków i wyboru projektów do dofinansowania są zamieszczone na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (TUTAJ)

Natomiast 7 lutego rozpoczną się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027. Harmonogram naborów na rok 2023 jest już dostępny na stronie internetowej Programu Inteligentny Rozwój (TUTAJ).

Informujemy, że w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027 dotacje będą przyznawane na projekty związane z realizowaniem procesów B+R+I, wdrożeń, innowacji i prac badawczych, a także na procesy cyfryzacji i zazieleniania przedsiębiorstw oraz rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem. W pozostałych przypadkach związanych z zakładaniem i rozwojem firmy realizowane będą niskooprocentowane pożyczki lub mikropożyczki udzielane na korzystnych warunkach spłaty.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie PO IR i śledzenia na bieżąco aktualności związanych z Funduszami Europejskimi dla przedsiębiorców

To top