Uzupełniający nabór Biznes Planów w KOOWES

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej uruchomił nabór dotacyjny o numerze 8/2022.Nabór ten nie był pierwotnie planowany, ale udało się wygospodarować dodatkowe środki przez KOOWES, które można przeznaczyć na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Z tego względu zasady tego naboru będą inne, niż poprzednich.

Biznes Plany przyjmowane będą w okresie od 16 do 20 stycznia 2023. Nabór prowadzony jest w trybie uproszczonym co oznacza, że składacie Państwo do nas krótki Biznes Plan (obowiązujący wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Po złożeniu Biznes Planu będziecie zaproszeni na prezentację swojego pomysłu biznesowego. Oceniany jest zarówno złożony dokument, jak i prezentacja pomysłu biznesowego. Ponieważ do końca realizacji projektu pozostało tylko 6 miesięcy, w ramach tego naboru wprowadzono dwa ograniczenia. Po pierwsze, Biznes Plan mogą złożyć wyłącznie istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne i Podmioty Ekonomii Społecznej, które chcą się przekształcić w Przedsiębiorstwa Społeczne. W ramach tego naboru niestety nie będą oceniane pomysły składane przez grupy inicjatywne, które chcą dopiero rejestrować nowy podmiot. Po drugie, wsparcie pomostowe przyznawane będzie wyłącznie na okres 6 miesięcy, a wymagana trwałość miejsc pracy to 12 miesięcy.

Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie na nie więcej niż 3 miejsca pracy.

Więcej informacji na stronie KOOWES: http://koowes.pl/index.php/2022/12/28/uruchamiamy-uzupelniajacy-nabor-biznes-planow/

To top