27 LUTEGO ŚWIATOWY DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO)

27 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Symboliczny dzień jakże realnej i ważnej dla samorządu pracy. To właśnie w tym dniu cały świat powinien podziękować organizacjom pozarządowym za wielką pracę jaką wykonują na rzecz społeczeństwa. Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych (społecznicy) zasługują na szacunek za to, że swoimi działaniami spełniają społeczną misję wkładając w to wysiłek, ogromną energię i zapał.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to okazja do podziękowania wszystkim organizacjom pozarządowym za ich pasję i zaangażowanie.

To top