Całodzienne Mobilne Punkty Informacyjne FE w województwie świętokrzyskim

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Podczas dyżurów będzie można się dowiedzieć z jakiego Programu finansowanego z Funduszy Europejskich skorzystać, do której instytucji należy się zwrócić, aby skutecznie ubiegać się o dotację, w jaki sposób rozliczyć dotację otrzymaną w ramach Funduszy Europejskich, jakie projekty obecnie realizowane są z Funduszy Europejskich w których można wziąć udział (szkolenia, kursy, itp.). Dodatkowo, w lokalizacjach oznaczonych znakiem (PPP),  udzielane będą informacje, jak pozyskać środki i prawidłowo realizować projekty w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Najbliższe konsultacje odbędą się:

  • 23.02.2023 r., w godz. 08.30-13.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Starachowicach, ul. Radomska 45 (PPP);
  • 23.02.2023 r., w godz. 9.00-14.00 w Starostwie Powiatowym w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17.

W spotkaniu mogą wziąć udział mieszkańcy gmin Starachowice i Opatów.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu

Więcej informacji dotyczących Funduszy Europejskich oraz planowanych spotkań, szkoleń i konsultacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
al.IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
tel. 41 395-15-20, 41 395-15-21
e-mail gpi@sejmik.kielce.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, pokój nr 2 i 3
tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74
e-mail PIFEsandomierz@sejmik.kielce.pl

To top