Co to jest działalność nierejestrowa? – spotkanie informacyjne w CRL

Kilkanaście osób wzięło udział w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym, którego tematem była działalność nierejestrowa. Spotkanie  – kolejne z cyklu „ZACZYNAM w OSTROWCU” odbyło się w budynku Centrum Biurowo – Konferencyjnego przy ul. Sandomierskiej 26A, a jego organizatorem było Centrum Rozwoju Lokalnego. Poprowadził je  pracownik CRL Mateusz Surowiec – starszy specjalista ds.  obsługi prawnej.

Działalność nierejestrowa (lub nierejestrowana) to propozycja dla osób, które wykonują drobne prace lub usługi, ale ich przychody z tego tytułu są niewielkie. Ustawodawca określił ich limit na 50% kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2023 r. miesięczny przychód tytułem działalności nierejestrowej nie może przekroczyć 1745 zł., a od 1 lipca – 1800 zł. brutto). Uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć kiedy można prowadzić taką działalność, w jaki sposób rejestrować przychody i rozliczać się z nich w urzędzie skarbowym, jakie obowiązki ciążą na osobie prowadzącej działalność nierejestrową,  jak rozliczać VAT, a także jaka jest procedura zgłoszenia działalności do CEIDG w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu. Prowadzący zwrócił szczególną uwagę na to, jakie działalności są wyłączone z takiej możliwości (np. wymagające koncesji lub zezwoleń oraz wskazane ustawowo jako działalności gospodarcze).

Wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem, stąd w planach zorganizowanie kolejnych spotkań dotyczących tej tematyki. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej oraz fanpejdża Centrum Rozwoju Lokalnego, gdzie będziemy informować o kolejnych bezpłatnych spotkaniach dotyczących zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, form wsparcia i pozyskiwania dofinansowań na uruchomienie i rozwój firmy oraz instytucji mogących takiego wsparcia udzielać.

To top