Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży

Dofinansowanie projektów międzynarodowych wymian młodzieży poruszających zagadnienia zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

FUNDATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

O PROGRAMIE: Co może ułatwić młodzieży poruszanie się w stale zmieniającym się świecie? Umiejętność uczenia się przez samodzielne dociekanie i odkrywanie, poznawanie najnowszych technologii i międzykulturowe doświadczenia. Właśnie do tego zachęca program PNWM Eksperyment Wymiana – aby młodzi ludzie z Polski i Niemiec wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań na żywo lub online, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii. Decyzja, w jaki sposób to zrobią – czy zechcą zbudować mini-turbinę wiatrową, badać rodzime ptaki czy zająć się kodowaniem – należy do nich samych.

CELE PROJEKTU:  STE(A)M – Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). Celem programu jest zwiększenie wśród uczniów wiedzy z zakresu STE(A)M, twórczego i krytycznego myślenia oraz międzynarodowego doświadczenia. Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalające młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować przyszłość.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Zasady realizacji projektu:

  • spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego;
  • temat wybrany wspólnie z grupą partnerską ma odnosić się do zagadnień z zakresu STE(A)M,
  • tytuł, opis projektu i zaplanowane działania odnoszą się do wybranego tematu,
  • minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież aktywnie eksperymentuje, odkrywa i prowadzi dokumentację podjętych działań,
  • wspólny program trwa od 4 do 14 dni,
  • grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 12 do 26 lat,
  • projekt zostanie podsumowany dokumentacją w wybranej przez siebie formie.

Projekty stacjonarne:  dofinansowanie kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego.

Projekty online i hybrydowe:  PNWM przyznaje dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz ryczałt organizacyjny i techniczny lub ryczałt trener online.

Ponadto na dni programu realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM może przyznać dofinansowanie według stawek jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać szkoły, organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Terminy składania wniosków: do 28 lutego, do 31 maja. ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/ KONTAKT: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Telefon: 22 518 89 10; 22 617 04 48 E-mail: biuro@pnwm.org

Więcej informacji znajdziesz na: https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/

To top