Kompetencje dla sektorów – wsparcie usług szkoleniowych dla przedsiębiorców

Od 3 marca przedsiębiorcy z sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania „Kompetencje dla sektorów”.

Dofinansowanie stanowi wsparcie dla sektora MMŚP –  z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Obejmuje ono:

  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze
  • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Ze wsparcia mogą skorzystać  przedsiębiorstwa:

  • planujące przeszkolić pracowników;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Tematy szkoleń oferowanych dla poszczególnych sektorów, na które można uzyskać dofinansowanie, a także szczegółowe informacje dotyczące wsparcia dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ).

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

To top