Kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców

Do 30 czerwca 2023 r. prowadzony jest nabór wniosków w programie „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”.  Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.

Akademia Menedżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji ma zasięg ogólnopolski, kierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zarówno handlowych, produkcyjnych i usługowych.

O refundację usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych w dobie transformacji cyfrowej ubiegać się mogą:

  • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
  • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
  • pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Dofinansowanie  może wynosić do 80% wartości działania. Wkład własny przedsiębiorcy powinien wynosić do 20 % kosztów. Maksymalna kwota wsparcia, o którą można się ubiegać to 150 000 zł.

Szczegóły dotyczące Operatorów, regulaminy oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące wsparcia znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ).

To top