Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

FUNDATOR: Minister Sportu i Turystyki

O PROGRAMIE: Celem Programu jest: stworzenie zawodnikom z niepełnosprawnościami optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy; umożliwienie zawodnikom udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich wyników sportowych, w tym uzyskania kwalifikacji paraolimpijskiej i do igrzysk głuchych; zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Programu wyróżniono następujące zadania: przygotowania do igrzysk paraolimpijskich; przygotowania do igrzysk głuchych; przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać: polskie związki sportowe; organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w obszarze sportu wyczynowego osób z niepełnosprawnościami.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację Programu Minister w 2023 r. przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. w wysokości: 35 000 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenieprogramu-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaruwspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych-w-2023-roku

To top