Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia z obsługi systemu iPFRON+ dla osób z niepełnosprawnościami

iPFRON+ stanowić będzie jedną z dwóch platform internetowych PFRON, wspierających proces udzielania dofinansowań: iPFRON+ oraz SOW. Dlatego taż ważne jest rozróżnienie pomiędzy tymi systemami. iPFRON+ będzie platformą służącą do obsługi spraw w ramach Programów Wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON. System SOW służy do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

System iPFRON+ będzie wspierać użytkowników na wszystkich etapach prowadzenia sprawy, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku, aż do rozliczenia środków. System tworzony jest z naciskiem na dostępność (rozumianą znacznie szerzej, niż tylko wytyczne WCAG 2.1). Wyposażony zostanie także w liczne mechanizmy wspierające użytkowników m.in. walidacje formularzy, pomoc kontekstową, materiały multimedialne, wirtualnego asystenta (chatbota), możliwość kopiowania wniosków, narzędzia komunikacji wewnętrznej itp.

Transparentność procesu zapewni zestaw komunikatów systemowych informujących o bieżącym statusie sprawy. Zanim to jednak nastąpi, zapraszamy na szkolenia, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków.

Szkolenia z obsługi platformy

Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, do wyboru jest opcja stacjonarna lub online. Szkolenia internetowe prowadzone są poprzez aplikację Microsoft Teams. W ramach szkoleń stacjonarnych zapewnione zostanie zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt komputerowy (bez możliwości zwrotów za koszt dojazdu).

Zapisy na szkolenia

Aby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć jeden z poniższych linków i wypełnić formularz.

  •  Szkolenia stacjonarne: 
  • Szkolenia online: 

Kontakt

Mail: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl

Telefon kontaktowy: 532 727 025


Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

To top