Ścieżka SMART w programie FENG – składanie wniosków

Od 21 lutego przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Ścieżki SMART w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Jest to pierwszy uruchamiany konkurs w ramach programu FENG.   Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. Łącznie, w tym roku, w ramach Ścieżki SMART do przedsiębiorców trafi 10,67 mld zł, z czego PARP rozdysponuje kwotę 6,67 mld zł.

Ścieżka SMART to zupełnie nowa oferta dla przedsiębiorców i zarazem pierwszy konkurs uruchamiany w ramach programu FENG. Skierowana jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki). PARP jest odpowiedzialna za realizację naborów skierowanych do mikro-, małych i średnich firm.

W ramach programu przewidziano kompleksowe wsparcie projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji.

Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

  • 30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych MŚP
  • 10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów MŚP
  • 6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP

Realizacją programu zajmują się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu Ścieżka SMART.

To top