Dotacje Fundacji mBanku

Program wspiera projekty dotyczące edukacji matematycznej przyznawane w ramach tzw. „programów tematycznych”. Raz w roku, w październiku, ogłaszany jest temat przewodni na następne 12 miesięcy.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.
  2. Szkoły publiczne.
  3. Przedszkola publiczne.
  4. Uczelnie wyższe.
  5. Biblioteki.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty dotyczące edukacji matematycznej przyznawane w ramach tzw. „programów tematycznych”. Raz w roku, w październiku, ogłaszany jest temat przewodni na następne 12 miesięcy.

Od października 2022 do września 2023 dotacje są przyznawane projektom, które łączą edukację matematyczną z ekologią.

Bezpośrednim źródłem inspiracji ma być wydana przez Fundację książka pt. „Matematyka na zielono”.

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja mBanku (mFundacji).

Uczestnikami działań projektowych mogą być: dzieci, uczniowie, studenci, nauczyciele, społeczności lokalne, rodzice/opiekunowie oraz organizacje pozarządowe.

Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.

Jedna szkoła/organizacja może składać dowolną liczbę wniosków w ciągu roku.

Jeden projekt może otrzymać finansowanie tylko raz.

Termin składania wniosków: tryb ciągły

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu

Więcej informacji pod linkiem: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

To top