Dotacje ZUS 2023 – poprawa warunków zatrudnienia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza przedsiębiorców do korzystania z dotacji w ramach programu Dotacje ZUS 2023.

Dotacje z ZUS 2023 to program prewencji wypadkowej, który pozwala każdej firmie uzyskać z ZUS dofinansowanie na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń. Zapoznaj się z kolejnymi etapami projektu o dofinansowanie ZUS na poprawę BHP lub wypełnij na naszej stronie formularz, aby otrzymać pomoc Ekspertów.

Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP wynosi aktualnie 299.000,- zł na realizację działań inwestycyjnych lub 300.000,- zł na realizację projektów inwestycyjno-doradczych. Procentowa wysokość dofinansowania ZUS wynosi w obu przypadkach 80% wartości projektu.

Celem dofinansowania 2023 ogłaszanego w ramach Programu ZUS dofinansowania na poprawę BHP jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Projekt zgłoszony do Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

 1. mikroklimatu (gorący lub zimny);
 2. czynników chemicznych i pyłów;
 3. czynników biologicznych;
 4. czynników mechanicznych;
 5. czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
 6. hałasu;
 7. ogólnych i miejscowych drgań;
 8. niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
 9. promieniowania jonizującego;
 10. promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
 11. pola elektromagnetycznego;
 12. obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

Więcej informacji na temat konkursu i warunków udziału w nim dostępnych jest na stronie Programu (TUTAJ)

To top