Konkurs grantowy “Patroni Roku 2023”

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2023, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2023” (Konkurs), skierowany do  organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci:

 • Wojciecha Korfantego,
 • Pawła Edmunda Strzeleckiego,
 • Aleksandra Fredry,
 • Aleksandry Piłsudskiej,
 • Maurycego Mochnackiego,
 • Jadwigi Zamoyskiej,
 • Jerzego Nowosielskiego,
 • Jana Matejki,
 • Mikołaja Kopernika,
 • Wisławy Szymborskiej,
 • Włodzimierza Przerwy-Tetmajera,
 • Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej.

Konkurs ma na celu upamiętnienie ww. patronów, w uznaniu za ich zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych innowacyjnych i kreatywnych projektów uwzględniających przede wszystkim wartości edukacyjne i kulturowe.

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 • konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia;
 • publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne;
 • koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie;
 • wydarzenia plenerowe;
 • wystawy;
 • audycje radiowe, telewizyjne;
 • aplikacje mobilne;
 • projekty multimedialne.

Aby ubiegać się o Grant należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem (do pobrania na dole strony),
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet, niezbędne dokumenty w tym zgody i oświadczenia,
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się na końcu strony,
 • Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zalogować się (o ile jest już założony profil organizacji)lub zarejestrować się do systemu informatycznego
  UWAGA!–do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji,
 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty

UWAGA! – jeżeli organizacja:

– nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana np. Rejestru Instytucji Kultury lub Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych itp,

– jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wnioski dołączyć pełnomocnictwa tych osób,

 • nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „PATRONI ROKU” i aktualną edycję 2023.

UWAGA!– jeżeli wybiorą Państwo inny program i w nim złożą wniosek nie będzie on brał udziału w konkursie,

 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty

UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”,

 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.

UWAGA!– system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie obowiązkowe pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 7marca i trwać będzie do 4 kwietnia. 

Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/?fbclid=IwAR2fFwJcWVryd0mYuEVpTs_7ZFN1qi95kQLoWGYsWac3baWjyJ4A-Uu0CpM

To top