Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia:

  • Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
  • na stronie internetowej UMWŚ w Kielcach (TUTAJ)

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Osobą odpowiedzialną za kontakty w sprawie jest Tomasz Jas tel. 41 395 10 16.

Wszystkie niezbędne do złożenia oferty dokumenty dostępne są na stronie internetowej UMWŚ w Kielcach (TUTAJ)

To top