NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH „POLSKICH INICJATYW PORADNICZYCH”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Polskie Inicjatywy Poradnicze” zapraszają do składania wniosków w ramach naboru 2023.

W ramach naszego projektu wsparcie finansowe na realizację inicjatyw poradniczych mogą otrzymać Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej – m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych – nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań, składające wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym oraz doradczym.

Nabór w roku 2023 rozpoczął się z dniem 27 lutego i trwać będzie do 21 marca 2023 r., godz. 16:00.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 15 maja do 30 listopada 2023 roku.

Wnioski składamy w wersji elektronicznej, do ostatniego dnia naboru na adres e-mail: wnioski2023@inicjatywyporadnicze.pl

Szczegółowe informacje będą przekazywane osobom zainteresowanym podczas spotkań informacyjnych. Harmonogram spotkań wraz z miejscem i godziną spotkania znajduje się w zakładce GRANTY – Spotkania informacyjne na stronie https://www.inicjatywyporadnicze.pl

Zasady konkursu określa Regulamin Konkursu, który jest dostępny pod ogłoszeniem oraz w zakładce GRANTY – Dokumenty projektowe.

REGULAMIN PROJEKTU „POLSKIE INICJATYWY PORADNICZE” 2023 (plik PDF, rozmiar 1 MB)

Formularz wniosku (plik XLS, rozmiar 0,1 MB)

Karta oceny formalnej (plik PDF, rozmiar 0,5 MB)

Karta oceny merytorycznej (plik PDF, rozmiar 1,1 MB)

Umowa dotacji (plik PDF, rozmiar 0,5MB)

Dodatkowo wszelkich informacji udzielają również koordynatorzy projektu: 

Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja”

Województwa: świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie

Koordynator: Justyna Jacek, tel. 668-948-983; e-mail: justynajacekk@gmail.com

To top