Nowy program grantowy „Bezgraniczni Przyjaciele” we współpracy z IKEA

Fundacja Świętego Mikołaja we współpracy z IKEA uruchamia nowy program „Bezgraniczni Przyjaciele” wspierający integrację, rozwój i dobrostan dzieci i młodzieży z Ukrainy. Inicjatywa ma formułę programu grantowego dla lokalnych organizacji i instytucji chcących wspólnie z nami działać na rzecz dzieci z Ukrainy, które w Polsce znalazły swoje schronienie. IKEA przekazuje środki, z których zostaną sfinansowane działania wspierające integrację dzieci.

Nabór wniosków trwa od 9 marca do 6 kwietnia 2023 roku poprzez formularz online. Można wnioskować o kwotę od 5 000 zł do 35 000 zł na projekty realizowane lokalnie od 1 maja do 31 sierpnia 2023 roku.

W ramach projektów lokalne organizacje i instytucje będą mogły:

  • Organizować zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – zajęcia z zakresu kultury, sztuki, sportu, zajęcia zainteresowań, zajęcia opiekuńcze, korepetycje, gry, zabawy, itp.;
  • Organizować wycieczki krajoznawcze, tematyczne i wyjazdy wakacyjne dla dzieci z Ukrainy;
  • Organizować naukę języka polskiego;
  • Prowadzić grupy wsparcia, zajęcia terapeutyczne i konsultacje psychologiczne     dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
  • Przygotować i wyposażyć miejsca, w których odbywają się zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

O granty mogą ubiegać się organizacje i instytucje bezpośrednio pracujące z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, w tym:

  • Domy kultury
  • Biblioteki
  • Szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze
  • Lokalne organizacje pozarządowe pracujące bezpośrednio z dziećmi

Ze względu na integracyjny charakter programu, w ramach projektów można będzie sfinansować udział także dzieci z Polski, jednak muszą stanowić maksymalnie 50% grupy.

W tym działaniu najważniejszą grupą odbiorców są właśnie dzieci z Ukrainy. Szczególnie interesują nas pomysły na projekty angażujące młodzież w wieku 13-18 lat, ponieważ według naszej wiedzy ta grupa wiekowa najpilniej potrzebuje aktywizacji i integracji.

Więcej informacji pod linkiem: https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/nowy-program-grantowy-bezgraniczni-przyjaciele/?fbclid=IwAR2ZjPthmaeyjhrVfbUZGljE8EusiSsFc8Fr7-PQGSmBTcgkfEDPkx3Sua4

To top