PROFILAKTYCZNIE Z CRL…

 

 

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy realizację profilaktycznych warsztatów dla uczniów klas VII publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jesienno – zimowe zajęcia prowadzone były pod hasłem INTEGRACJA – EMPATIA – SUKCES.  Spotkania pokazywały w jaki sposób współpraca w grupie rówieśniczej staje się gwarancją prawidłowych interakcji społecznych oraz rozwoju emocjonalnego młodzieży. Warsztaty były również okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków oraz czynników chroniących przed uzależnieniami wśród uczniów klas VII, a ich wpływem na przebieg dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach, dyskusjach, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, uczyli się rozwiązywać problemy w kontaktach z rówieśnikami, rodziną i otoczeniem, a także odpowiednio rozpoznawać zagrożenia, żeby móc ich unikać. Warsztaty dla uczniów klas VII realizowaliśmy w okresie październik 2022 – luty 2023. Przeprowadziliśmy 48 godzin zajęć dla ponad 170 uczniów.

Spotkania prowadziły: doradca zawodowy – Anna Tomaszewska i socjoterapeuta – Anna Gębura – trenerzy o dużym doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przekładało się to na bardzo pozytywny odbiór zajęć oraz zaangażowanie uczniów w realizację zadań i ich aktywność.

To top