PROFILAKTYCZNIE Z CRL … WARSZTATY DLA SZKOLNYCH PEDAGOGÓW

2 marca rozpoczęliśmy II edycję spotkań z pedagogami szkolnymi realizowaną w ramach działalności Centrum Profilaktyczno – Edukacyjnego „Bez Napięcia”. 

Tematem przewodnim cyklu jest profilaktyka nałogów, a ponieważ 23 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, to pierwsze spotkanie obejmowało właśnie ten obszar. Jest to szczególnie istotne uwzględniając, że skłonność do popadania w uzależnienie jest często związany z depresją. I nie ma tu znaczenia czy mowa jest o uzależnieniach od substancji psychoaktywnych czy o uzależnieniach behawioralnych, nad jednymi i drugimi należy się pochylić z równą uwagą.

Podczas spotkania prowadzonego przez psycholog Panią Magdalenę Majewską, szkolni pedagodzy mieli okazję wysłuchać prelekcji na wskazany powyżej temat oraz uczestniczyć w dyskusji bazującej tak na informacjach teoretycznych, jak i na codziennych doświadczeniach. Warsztaty są okazją do wymiany doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczki aktywnie i z zaangażowaniem dzielą się swoimi spostrzeżeniami w zakresie pracy profilaktycznej i wychowawczej z uczniami swoich szkół.

Cieszącym jest również fakt, że w spotkaniach aktywnie uczestniczy liczne grono pedagogów pracujących w publicznych szkołach podstawowych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

To top