Równać szanse – „Duże Granty”

Konkurs jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20.000 osób. W ramach konkursu realizowane są projekty rozwijające kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40.000 zł.

Kto może złożyć wniosek ?

Następujące podmioty z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

 • Organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;.
 • Powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”.
 • Powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”.

W konkursie nie mogą startować podmioty:

 • mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców;
 • mające w składzie swoich organów statutowych osoby będące jednocześnie pracownikami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub Fundacji Civis Polonus;
 • realizujące projekty w ramach Konkursu Duże Granty Programu Równać Szanse 2022;
 • szkoły oraz muzea.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Organizatorzy konkursu chcą, aby dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie, młodzi ludzie:

 • poznali swoje możliwości i uwierzyli w siebie;
 • potrafili kierować swoimi działaniami i odpowiedzialnie podejmowali decyzje;
 • znali i rozumieli otoczenie społeczne w którym żyją;
 • potrafili nawiązywać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi dobre relacje.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej:

 • szkolenie i doradztwo na etapie składania wniosków;
 • dotacje do 40.000 zł przyznawane na realizację 12-miesięcznych projektów;
 • szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów;
 • wizyty w miejscu realizacji działań;
 • gadżety dla każdego z uczestników dotowanych projektów (m.in. koszulki).

Projekty muszą być realizowane na terenie miejscowości do 20.000 mieszkańców ze stałą, zalecaną 15-20 osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat.

Opis:

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Civis Polonus.

Konkurs Duże Granty jest organizowany w ramach programu ,,Równać Szanse 2023” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Cel główny konkursu: wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych, urządzeń biurowych, mebli, strojów, sprzętu sportowego i wystawienniczego oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 20% dotacji.

Budżet projektu powinien uwzględnić “koszty obsługi projektu” w wysokości maks. 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na obowiązkowe szkolenia koordynatorów przed realizacją projektu).

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach konkursu.

Termin składania wniosków: 22 marca 2023

Więcej informacji pod linkiem: http://www.duzegranty.pl/

Kontakt: Fundacja Civis Polonus; T: +48 609 458 344

To top