Rusza druga edycja programu InwestorJa

 

InwestorJa to program grantowy, którego celem jest realizacja programów edukacyjnych związanych z kształtowaniem i rozwijaniem kompetencji 4K – komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja, krytycyzm, skierowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych uczących się w Polsce. To druga edycja programu realizowanego przez Fundację Empiria i Wiedza. Wnioski można składać do 31 marca. 

InwestorJa wspiera projekty edukacyjne związane z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów. Celem programu jest zapewnienie młodym ludziom lepszego startu w dorosłe życie i pomoc w odnalezieniu się w każdej sytuacji. Kompetencje społeczne, kształtowane dzięki programowi, pozwolą młodym ludziom efektywnie, umiejętnie i sprawnie funkcjonować w życiu. Projekty, które zdobyły grant w pierwszej edycji programu, pomagają umiejętnie nawiązywać relacje z innymi, podejmować konstruktywne interakcje z otoczeniem, kształtują pracę w zespole, umiejętność autoprezentacji, negocjacji i wywierania wpływu społecznego.

Na realizację swojego projektu można zdobyć grant w wysokości do 25 tys. złotych. Realizacja projektów może odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo – przy założeniu, że minimum 70 proc. działań skierowanych do uczestników projektu odbywa się stacjonarnie, a maksymalnie 30 proc. online.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym projektem;
 • wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
 • zakup wyposażenia nieprzekraczający kwoty 3000,00 zł brutto;
 • zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł brutto;
 • koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1000,00 zł brutto;
 • koszt wynagrodzenia koordynatora projektu nieprzekraczający kwoty 2000,00 zł brutto;

Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 25 000,00 zł brutto.

Kto może wziąć udział

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, w szczególności biblioteki;
 • publiczne szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).

Jak to zrobić

Należy zapoznać się z regulaminem programu i złożyć wniosek w generatorze na stronie: generator.empiriaiwiedza.pl

Termin składania wniosków: 24.02.2023 r. do 31.03.2023 r.

To top