„Seniorzy w akcji”

Kto nie mógł się doczekać? My na pewno!
Właśnie wystartowaliśmy z rekrutacją do nowej edycji konkursu „Seniorzy w akcji”.

Już po raz 16. zapraszamy osoby starsze samodzielnie lub w tandemie międzypokoleniowym do zgłaszania swoich pomysłów na projekty społeczne. W ramach tegorocznej edycji w szczególności poszukujemy działań:
✅ na rzecz środowiska i klimatu,
✅ nakierowanych na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym,
✅ stymulujących dialog międzykulturowy mieszkańców i włączających osoby różnych narodowości (w tym migrantów i uchodźców).

Jak co roku zapewniamy nie tylko dotacje (w wysokości od 11 tys. do 17 tys. złotych), ale i wsparcie merytoryczne obejmujące:
✅ dwa 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertami,
✅ wsparcie tutorów przez cały okres trwania projektu,
✅ rozwój kompetencji liderskich,
✅ wymianę pomysłów i doświadczeń z innymi uczestnikami.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz online: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/formularz/
Nabór trwa do 11 kwietnia 2023 r.
______________________________
Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

To top