Świat oczami młodych

Zadanie konkursowe polega na wybraniu ściany oraz przygotowaniu maksymalnie 3 projektów murali dotyczących zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Polsce.

Kto może złożyć wniosek ?

Placówki edukacyjne i kulturalne:

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
  • domy kultury,
  • biblioteki,
  • szkoły wyższe.

Placówkę do Konkursu zgłasza:

  • nauczyciel lub opiekun w przypadku placówek edukacyjnych i kulturalnych,
  • student lub pracownik w przypadku szkół wyższych.

Opis:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Zadanie konkursowe polega na wybraniu ściany oraz przygotowaniu maksymalnie 3 projektów murali dotyczących zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Polsce.

Cel: wyłonienie najlepszych projektów murali przedstawiających temat zagrożonych polskich gatunków roślin i zwierząt, które dostaną dofinansowanie na realizację.

Dofinansowanie otrzymuje 5 prac konkursowych.

Technika wykonania muralu: wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku.

Jedna placówka może zostać zgłoszona do Konkursu tylko raz w danej edycji.

Zgłoszenie konkursowe składa się z:

  • maksymalnie 3 projektów murali wraz z wymaganymi zgodami oraz wstępnymi kosztorysami,
  • opisu ściany wraz z wymaganymi dokumentami,
  • zgody dyrektora placówki lub władz uczelni na udział w konkursie.

Termin składania wniosków: 31 marca 2023 (rejestracja placówek); 28 kwietnia 2023 (zgłoszenia konkursowe)

Więcej informacji pod linkiem: https://oczamimlodych.pl/

To top