Szansa na granty dla podmiotów działających w branżach kreatywnych. Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego CRPK

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Wsparcie Sektorów Kreatywnych”, dzięki któremu można uzyskać wsparcie finansowe dla działalności gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury w zakresie rozwoju nowoczesnych form przekazu kulturowego i wyrazu artystycznego. Łączna pula dotacji wynosi 8 milionów złotych. Organizatorem Programu jest Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (CRPK).

“Rozwój Sektorów Kreatywnych” wspiera aż pięć obszarów kultury:

  1. Działania edukacyjne m.in mające na celu promowanie i upowszechnianie nowoczesnych narzędzi kreatywnych i technologicznych, pomocnych w budowaniu atrakcyjnego przekazu oraz wykorzystanie potencjału przemysłów kreatywnych w innych dziedzinach i sektorach. 
  2. Projekty badawcze rozwijające potencjał polskich sektorów kreatywnych (m.in wszelkiego rodzaju analizy). 
  3. Wspieranie eksportu polskich przemysłów kreatywnych, w tym rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych czy wsparcie promocyjno-eksportowych wydarzeń kulturalnych poza granicami kraju.
  4. Prototypowanie i rozwój projektów, czyli rozwijanie projektów kreatywnych w fazach „poprototypowych” lub tworzenie prototypów kulturowych dzieł branż kreatywnych, które następnie będą mogły posłużyć twórcom do poszukiwania inwestora w celu dalszego ich rozwoju.
  5. Artystyczne wideoklipy, które dzięki innowacyjności zyskają wysoki potencjał eksportowy.

Źródło: http://www.crpk.pl

W programie można uzyskać dofinansowanie zarówno na projekty: badawcze, jak np. analizę porównawczą ekosystemu polskich branż kreatywnych na tle innych Państw, edukacyjne, związane np. z organizacją konferencji, warsztatów, seminariów, targów czy szkoleń, jak i projekty związane z prototypowaniem i rozwojem produktu.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 400.000 zł.

Pytania na temat Programu można zadawać bezpośrednio pod numerem telefonu: 22 290 35 02 lub adresem email: rsk@crpk.pl 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć na stronie Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

To top