Trwa nabór zgłoszeń w ramach nowej edycji programu Pracownie Orange

Program Pracownie Orange umożliwia zakładanie w miejscowościach do 40 tysięcy mieszkańców pracowni, które są wyposażane w meble oraz darmowy internet i sprzęt (np. laptopy, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory, lofiroboty). Program jest realizowany w ramach międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center. Organizatorem Programu w Polsce jest Fundacja Orange.

Oprócz wspomnianych działań Program oferuje również wsparcie dla osób, które koordynują działania Pracowni Orange w swojej miejscowości. Osoby te, współpracując z organizatorami Programu podnoszą swoje kompetencje liderskie, cyfrowe, uczą się diagnozowania potrzeb i animacji lokalnej. Otrzymują także szereg inspiracji i propozycji aktywności lokalnych. Wymienione działania są również wspierane w formie grantów.

Jak przystąpić do Programu ?

Pierwszym krokiem prowadzącym do utworzenia Pracowni Orange w danej miejscowości jest zorganizowanie grupy inicjatywnej liczącej minimum 3 osoby. Co ważne taka grupa może zostać utworzona jedynie w miejscowości, w której nie ma jeszcze Pracowni.

Wspomniana grupa, w porozumieniu z lokalną instytucją lub organizacją, doprowadzają do wyznaczenia lokalu, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować. Z reguły lokal ten znajduje się w bibliotece, domu kultury, szkole, świetlicy, lokalu KGW, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, siedzibie organizacji pozarządowej, itp.

Wniosek składany przez grupę inicjatywną musi zawierać opis pomysłu na działanie Pracowni.

W ramach naboru zostanie wybranych 20 miejscowości, w których zostaną utworzone pracownie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z zapewnieniami organizatorów Programu, pierwsze Pracownie, które uzyskają wsparcie w ramach niniejszej edycji zostaną otwarte już we wrześniu bieżącego roku.

Infolinia dla grup składających wnioski dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–17.00 pod numerem telefonu +48 516 087 308.

Więcej informacji pod linkiem: https://pracownieorange.pl/rekrutacja/

To top