Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

W ramach konkursu programu można uzyskać dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej. Wnioski o granty mogą składać Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej).

Kto może złożyć wniosek ?

Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej).

Wnioskodawca musi prowadzić swoją działalność od minimum dwóch lat.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Inicjatywy ekologiczne mające na celu aranżację przestrzeni lokalnej m.in. poprzez nasadzenie roślin i drzew, np.:

  1. Roślinne murale.
  2. Portrety lub pejzaże, połączone z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość.
  3. Eko-ogrody edukacyjne.
  4. Ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe.
  5. Rewitalizacja ogródków jordanowskich.
  6. Zielone czytelnie.
  7. Inne projekty zakładające powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.

Każdy projekt musi być realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce ma być przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Beneficjentem realizowanych projektów mają być osoby, które nie ukończą 20 roku życia w 2023 roku.

Opis:

Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Cel konkursu: wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną a także zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Dofinansowanie otrzyma 20 projektów (w każdej edycji konkursu

nagrodzonych zostanie maksymalnie 5 projektów).

Koszty niekwalifikowalne:

– wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji;

– koszty niezwiązane bezpośrednio z projektem,

– kosztów związane z działalnością gospodarczą organizacji (koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.),

– koszty związane z działalnością polityczną i religijną,

– kary, grzywny, mandaty, podatki.

Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy).

W ramach konkursu jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.

Termin składania wniosków:

31 marca 2023

30 czerwca 2023

30 września 2023

11 grudnia 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://fundacja.santander.pl/2023/03/01/nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko-2/

Kontakt:

Fundacja Santander

T: 22 586 89 99

To top