Dobra Drużyna PZU

Program wspiera projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia polegające na organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Kto może złożyć wniosek ?

Stowarzyszenia lub fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz stowarzyszeń zwykłych (wpisane do ewidencji starosty właściwego dla siedziby stowarzyszenia), w tym: uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe oraz związki sportowe.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność w zakresie zajęć rekreacyjnych, treningów i rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, co najmniej od 1 stycznia 2021 r.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia polegające na organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Opis:

Organizatorem programu jest PZU Życie SA.

Program prewencyjny „Dobra Drużyna PZU” jest realizowany w ramach funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Cele:

  1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
  2. Wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży aktywnej sportowo, w tym z niepełnosprawnościami.
  3. Wsparcie rozwoju sportu dzieci i młodzieży w mniejszych ośrodkach z ograniczonym dostępem do środków finansowych.

Koszty kwalifikowalne:

  1. a) koszty wynajmu obiektów sportowych dla celów prowadzenia zajęć sportowych oraz organizacji rywalizacji sportowej;
  2. b) koszty zakupu sprzętu sportowego i strojów;
  3. c) koszty transportu na zawody sportowe;
  4. d) koszty wpisowego (opłaty startowej) do rozgrywek i zawodów sportowych.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w trakcie trwania programu.

Termin składania wniosków: 21 kwietnia 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny

To top