Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników – nabór w PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Kwota środków rezerwy KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 44 600,00 złotych.
Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zagrożone utratą pracy  z powodu posiadania kompetencji  nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
  1. Wnioski będą przyjmowane od dnia 15.05.2023 r. od godz. 7.00 do dnia 16.05.2023 r. do godz. 15.00.
Wnioski można składać w formie papierowej w puncie podawczym(parter – lewa strona budynku , pokój nr 6) lub elektronicznie.
Pracodawca składający wniosek w formie elektronicznej nie składa drugiego wniosku w wersji papierowej.
  1. Wnioski wraz załącznikami  złożone poza wskazanym terminem oraz które nie zostały prawidłowo podpisane  pozostaną bez rozpatrzenia.
  2. Pracodawca w danym naborze wniosków składa tylko jeden wniosek, w którym uwzględnia wszystkie działania, o których finansowanie się ubiega oraz wszystkie osoby, które chce nimi objąć
  3. Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą być sfinansowane w roku bieżącym.

Więcej informacji na stronie internetowej PUP (TUTAJ)

To top