Fajna Ferajna

W ramach programu można sfinansować działania integrujące o różnej tematyce, skierowane do dzieci/młodzieży od 7 do 18 roku życia. Przykładowe formy realizacji projektu to: warsztaty, zajęcia, gry i zabawy, wycieczki edukacyjne, uroczystości kalendarzowe, itp.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia.
 3. Biblioteki publiczne.
 4. Domy kultury.
 5. Gminy. 6. Powiaty.
 6. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (w tym specjalne). z gmin do 100 tys. mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Działania integrujące o różnej tematyce, skierowane do dzieci/młodzieży od 7 do 18 roku życia. Przykładowe formy realizacji projektu to: warsztaty, zajęcia, gry i zabawy, wycieczki edukacyjne, uroczystości kalendarzowe, itp. Koszty kwalifikowalne:

 1. Przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze integrującym, w formie warsztatów, zajęć np.:

– zajęcia z uwzględnieniem gier i zabaw integrujących;

– arteterapia – działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne);

– zajęcia sportowe, ruchowe;

– muzykoterapia;

– choreoterapia;

– wspólne wyjścia, wycieczki edukacyjne;

– cykliczne uroczystości kalendarzowe (Walentynki, Andrzejki, Bal Karnawałowy itp.).

 1. Zatrudnienie specjalistycznej kadry.
 2. Zatrudnienie dodatkowej opieki nad dziećmi.

Realizowane działania mogą być skierowane do uczestników pełnosprawnych jak i tych z różnymi niepełnosprawnościami.

Opis: Organizatorem Programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego (Fundacja BGK).

Cele:

 1. Stworzenie środowiska, w którym dzieci/młodzież o różnym stopniu sprawności będą mogły wspólnie bawić się, uczyć i rozwijać.
 2. Integracja przynosząca korzyści w projekcie wszystkim uczestnikom:

– dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością – nabywanie nowych umiejętności, dostrzeganie swoich mocnych stron, pozbywanie się barier i lęków, chronienie przed izolacją;

– dzieciom i młodzieży zdrowym – uczenia się otwartości, ciekawości, opiekuńczości, poszanowania odmienności, radości dawania i zrozumienia potrzeb innych.

 1. Uczenie się nawiązywania relacji i usprawnienie komunikacji pomiędzy rówieśnikami.
 2. Kształtowanie w dzieciach postaw takich jak: akceptacja, wrażliwość, szacunek i współpraca z innymi.
 3. Przeprowadzenie cyklicznych zajęć integracyjnych o różnej tematyce.

W ramach naboru wniosków zostanie wybranych 30 najlepszych projektów na kwotę do 25.000 zł.

Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach Konkursu.

Termin składania wniosków: 12 maja 2023

 Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacja.bgk.pl/fajna-ferajna/

To top