Fundusze Europejskie dla osób fizycznych” – bezpłatne spotkanie z LPI FE w CRL

Powoli rozpoczynają się nabory na działania finansowane z Funduszy Europejskich 2021 – 2027. Pierwsze konkursy już zostały rozpisane, inne są w przygotowaniu. Jak z tej perspektywy wygląda kwestia wsparcia z Funduszy Europejskich dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz jakie będą warunki uzyskania wsparcia – o tym można było dowiedzieć się podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego „Fundusze Europejskie dla osób fizycznych” zorganizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sandomierzu.

Spotkanie poprowadziły specjalistki – pracownice LPI FE – Pani Lidia Sulicka oraz Pani Paulina Osemlak. Wzięło w nim udział 11 osób zainteresowanych różnymi formami wsparcia – przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz osób nieaktywnych zawodowo zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane fundusze i programy operacyjne, w ramach których realizowane będą mogły być przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych, źródła finansowania oraz formy udzielanego wsparcia. W swoich prelekcjach panie z LPI FE podkreśliły fakt o dość dużej alokacji środków europejskich dla województwa świętokrzyskiego, jak również zwróciły uwagę, że większą niż dotychczas rolę w tych działaniach będą odgrywały wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

W nowym okresie programowania 2021 – 2027 osoby planujące otworzyć własną działalność będą mogły skorzystać w większym niż dotychczas stopniu z pożyczek przy mocnym ograniczeniu liczby udzielanych dotacji. Dużo środków przeznaczonych zostało na podnoszenie kwalifikacji (szkolenia i kursy finansowane z FE dla osób skierowanych przez pracodawców), a także na rozwój firm (zakupy sprzętu i wyposażenia, zakup terenów pod inwestycje, budowa hal i pomieszczeń biurowych itp.).

Po prelekcjach przyszedł czas na konsultacje indywidualne. Jak się okazało – pytań było sporo, bo i niektórzy uczestnicy spotkania przyszli już z pomysłami, które chcieliby przekuć w konkretne gotowe inicjatywy. Oczywiście krótka rozmowa nie wystarczy więc obie panie zachęcały do systematycznego kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym FE czy też Centrum Rozwoju Lokalnego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działania „ZACZYNAM w OSTROWCU” – cyklu bezpłatnych spotkań dla mieszkańców naszego miasta zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej.

To top