Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – pierwszy nabór wniosków

12 kwietnia 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwszy nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Nabór skierowany jest do wyspecjalizowanych ośrodków innowacji z Polski Wschodniej, które wspólnie z innymi instytucjami otoczenia biznesu stworzą Platformy startowe. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 18 kwietnia do 21 czerwca br. Nabór w ramach programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), jest kontynuacją działania z Programu Polska Wschodnia (POPW). Działające aktualnie Platformy startowe pozyskały do tej pory ponad 12 tys. innowacyjnych pomysłów biznesowych. Dzięki Platformom startowym 1,5 tys. z tych pomysłów zamieniło się w innowacyjne spółki prowadzące działalność w Polsce Wschodniej.

Ogłoszony nabór skierowany jest do ośrodków innowacji funkcjonujących na terenie wschodniej Polski, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów. Wybrane przez PARP nowe partnerstwa – już jako Platformy startowe dla nowych pomysłów – z początkiem 2024 r. rozpoczną programy inkubacji, pozyskując zgłoszenia osób fizycznych, które mają ambicję uruchomić i rozwijać własny start-up w Polsce Wschodniej. W przypadku pozytywnej kwalifikacji pomysłu biznesowego osoba fizyczna musi zarejestrować spółkę kapitałową, która przystąpi do programu inkubacji prowadzonego przez wybraną Platformę startową.
W toku programu inkubacji nowopowstały podmiot (start-up) uzyska dostęp do darmowych usług, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem swojego pomysłu biznesowego. Na tym etapie wsparcie Platformy startowej będzie koncentrowało się na testowaniu i weryfikowaniu hipotez biznesowych i technologicznych start-upu, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego umożliwiającego wdrożenie innowacyjnego
produktu start-upu.
Każdy startup będzie realizował Indywidualny Plan Inkubacji, który może obejmować wsparcie w postaci:
• usług podstawowych (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne);
• usług specjalistycznych niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. technicznych, technologicznych, inżynierskich, informatycznych, wzorniczych, marketingowych), w tym obejmujących testowanie i weryfikowanie koncepcji, aż do
momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego i opracowania wstępnej wersji produktu;
• opieki managera inkubacji, która umożliwi start-upowi dopracowanie produktu i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu.
Po zakończeniu inkubacji start-up ma możliwość ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP na dalszy rozwój działalności.
Partnerstwa w ramach projektów Platform startowych będą mogły sfinansować wydatki obejmujące w szczególności:
• przeprowadzenie naboru i ocenę nowych pomysłów biznesowych,
• indywidualne wsparcie rozwoju nowych pomysłów biznesowych.
Maksymalna intensywność wsparcia wydatków wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

To top