Gospodynie do dzieła!

Celem konkursu jest pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia, dzięki któremu będą mogły realizować swoją działalność statutową.

Kto może złożyć wniosek ?

Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Grantobiorcy z wcześniejszych edycji konkursu “Gospodynie do dzieła!” nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach Konkursu.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

– sprzęt AGD;

– komputer, drukarkę, sprzęt nagłośnieniowy, rzutnik, mikrofon;

– stroje ludowe, instrumenty muzyczne;

– maszynę do szycia;

– namiot;

– meble np. szafki kuchenne, stoły, krzesła, ławki;

– materiały/produkty/gadżety potrzebne do organizacji festynu, jarmarku, pikniku, spotkania organizowanego przez koło gospodyń wiejskich, których koszt nie może być wyższy niż 2.000 zł brutto (koszt nieobowiązkowy),

– koszty obsługi księgowej maks. do 500 zł (koszt nieobowiązkowy).

Koszty niekwalifikowalne:

– inwestycje;

– remonty;

– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);

– nagrody pieniężne.

Opis:

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (Fundacja BGK).

Cele:

  1. Przekazanie Kołom Gospodyń Wiejskich środków finansowych na zakup Sprzętu/Wyposażenia umożliwiającego im realizację celów statutowych.
  2. Zapoznanie społeczności lokalnej z działalnością koła, regionalnymi tradycjami, zwyczajami itp., poprzez organizację festynu, jarmarku, pikniku, spotkania lub innego tego typu wydarzenia przez koło gospodyń wiejskich, zgodnie z działalnością koła.

Dofinansowanie otrzymuje maksymalnie 50 projektów na kwotę do 10.000 zł brutto.

Jedno KGW może zgłosić do Konkursu tylko jeden wniosek.

Na liście dofinansowanych projektów może się znaleźć tylko jeden najlepiej oceniony wniosek z danej gminy.

Przy wyborze dofinansowanych wniosków nie bierze się pod uwagę kolejności zgłoszeń.

Termin składania wniosków: 13-20 kwietnia 2023

Więcej informacji pod linkiem: https: //www.fundacja.bgk.pl/gospodynie-do-dziela/

Kontakt:

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Anna Burek

To top