ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup docelowych, z wykorzystaniem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacja pozarządowa lub oddział terenowy organizacji pozarządowej posiadające osobowość prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) tj. fundacja, stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja społeczno-zawodowa rolników.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty realizowane w następujących obszarach:

  1. Kultura i edukacja.
  2. Zdrowie i sport.
  3. Zrównoważony rozwój.
  4. Bezpieczeństwo.
  5. Inne.

Opis:

Organizatorem Programu jest Fundacja ORLEN.

Program jest realizowany we współpracy z PKN ORLEN.

Operatorem Programu jest firma Rebels Valley Sp. z o.o., będącą podmiotem odpowiedzialnym za część doradczo-mentoringowo-szkoleniową Programu.

Cel: kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup docelowych, z wykorzystaniem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Program jest miejscem rozwoju i dopracowania długofalowych inicjatyw wnoszących wyraźny wkład w rozwój i podniesienie jakości życia jego odbiorców.

W każdej edycji zostanie wybranych po 15 najlepszych inicjatyw, które zostaną zaproszone do uczestnictwa w części doradczo-szkoleniowej Programu.

W części doradczo-szkoleniowej wnioskodawcy otrzymają do 60 godzin doradztwa i szkoleń poświęconych m.in.:

  1. a) diagnozie stopnia gotowości przedstawicieli wnioskodawcy do prowadzenia projektu,
  2. b) operacyjnemu prowadzeniu prospołecznych projektów,
  3. c) szkoleniu w zakresie komunikowania projektu i tworzenia wartościowych i atrakcyjnych komunikatów,
  4. d) warsztatom wsparcia w dopracowaniu wstępnego kosztorysu i jego weryfikacji,
  5. e) specjalistycznemu wsparciu ekspertów indywidualnie dobranych do tematyki zgłaszanego wniosku.

Warsztaty i szkolenia odbywać się będą stacjonarnie w Warszawie bądź w formie hybrydowej (na miejscu z możliwością uczestnictwa zdalnego on-line).

Część doradztwa i mentoringu może być realizowana w sposób zdalny.

Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w danej edycji Programu.

W każdej edycji Programu wybiera się do 5 najlepszych projektów, którym przyznaje się granty.

Termin składania wniosków:

22 marca – 20 kwietnia 2023

21 kwietnia – 30 czerwca 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-Social-Lab.aspx

To top